Informatie over FysiotherapieZeeland

Abeelseweg 27 - 4335 JW, Middelburg
+31 118 616 161

De fysiotherapeut kijkt samen met de cliënt naar de klachten. Er wordt gezocht naar de oorzaak. Wanneer deze gevonden is, start het behandelprogramma. Hierbij wordt rekening gehouden met individuele wensen, lichamelijke situatie en mogelijkheden. De cliënt krijgt advies en oefeningen die ervoor zorgen dat er beter bewogen kan worden tijdens de dagelijkse activiteiten. Er zal een mix zijn tussen hands-on technieken en oefentherapie.

De praktijk is telefonisch dagelijks van 8.00u - 10.00u te bereiken. Andere tijden proberen we u zo goed mogelijk te woord te staan. Wanneer u de voicemail inspreekt, bellen we binnen 24 uren terug. U kunt een mail sturen naar info@fysiotherapiezeeland.nl

FysiotherapieZeeland heeft voor het bieden van kwaliteit een HKZ certificaat verworven. Wij werken volgens de wet WGBO. De fysiotherapeuten hebben een master in hun specialisme behaald en zijn BIG en CKR geregistreerd. Onze praktijk maakt deel uit van het Olympisch Netwerk Zeeland. De praktijk is aangesloten bij het KNGF, NVMT en NVFS. Er zijn contracten met alle ziektekostenverzekeraars. Iedereen kan zonder verwijzing van de huisarts een afspraak maken dankzij directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF).

FysiotherapieZeeland(FZ) gevestigd aan Abeelsweg 27 4335JW Middelburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fysiotherapiezeeland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

FZ neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 1985) tussen zit. 1985 gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

FZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

FZ verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 1985 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fysiotherapiezeeland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

FZ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

FZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fysiotherapiezeeland.nl

Openingstijden

FysiotherapieZeeland heeft zijn beschrijving nog niet ingevuld.

Tarieven

FysiotherapieZeeland heeft zijn beschrijving nog niet ingevuld.

FysiotherapieZeeland: Meningen

Yeva Der Bedrosian 12/05/2021

Rob Fleumer 15/03/2021

sjef Goris 01/06/2018

Kort snelle analyse van klacht gekregen met plan van aanpak

Zeelandia Middelburg 21/02/2018

Laat uw mening over FysiotherapieZeeland:

1 = Slecht 5 = Uitstekend

FysiotherapieZeeland komt voor in de volgende lijsten:

FysiotherapieZeeland komt voor in de volgende lijsten:

Andere sportscholen die u kunnen interesseren

Optisport Health Club Vlissingen

Optisport Health Club Vlissingen

Sportweg 2 - 4387 PM, Vlissingen
+31 118 486 820
Healthclub Zeeland Gezond

Healthclub Zeeland Gezond

Schenge 4 - 4335 XS, Middelburg
+31 118 853 800
SCC Powerhouse

SCC Powerhouse

Buteuxstraat 10 - 4388 CW, Oost-Souburg
C.G.V. VELDO

C.G.V. VELDO

Johan Guiliëlmus Schorerstraat 27 - 4336 GT, Middelburg
+31 118 618 994
Happy Fitness Vlissingen

Happy Fitness Vlissingen

Westerzicht 388 - 4385 BN, Vlissingen
+31 118 471 001
Fitness Fitaal

Fitness Fitaal

Dynamoweg 10 - 4382 WZ, Vlissingen
+31 6 42301872
Fit for All Fitness & Health Club

Fit for All Fitness & Health Club

Podium 3 - 4337 WV, Middelburg
+31 118 629 440
Yogacentrum Padma

Yogacentrum Padma

Populierenlaan 9 - 4334 CE, Middelburg
+31 118 623 544
The Health Garage

The Health Garage

Penninghoek 5 - 4331 PN, Middelburg
+31 6 28746378

Publiceer uw sportschool gratis in onze gids

Als u een sportschool beheert en op onze website wilt verschijnen, stuur ons dan de informatie over uw sportschool zodat wij u in onze gids kunnen opnemen. In onze gids verschijnen is gratis!

Gratis vermelding aanvragen

Vind uw perfecte sportschool

Zoek een sportschool om in vorm te komen en uw gezondheid te verbeteren.